Τα επίπεδα σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών αναγνώρισης δασκάλων Γιόγκα, όπως το Yoga Alliance και του Επαγγελματικού Συνδέσμου Δασκάλων Γιόγκα Ελλάδας (ΕΣΥΔΑΓΕ) και είναι τα εξής:

1ο επίπεδο: Θεμελιώδες, 200 ωρών

Τελειώνοντας το και μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, παίρνετε Πιστοποιητικό Επάρκειας Διδασκαλίας Γιόγκα στο Θεμελιώδες επίπεδο και μπορείτε να αρχίσετε να διδάσκετε, αν και δεν θα ξέρετε όλα όσα χρειάζεστε ακόμα.

2ο επίπεδο: Ανώτερο, 300 ωρών

Στο Λωτό, το 2ο επίπεδο δίνεται σε 2 μέρη: το 1ο μέρος του 2ου επιπέδου είναι 200 ώρες (Προοδευτικό επίπεδο) και το 2ο είναι 100 ώρες (Εξελικτικό επίπεδο). Με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων 300 ωρών, αποκτάτε το τελικό Πτυχίο Δασκάλου Γιόγκα, ανώτερου επιπέδου. Τότε, μπορείτε να ιδρύσετε δική σας σχολή ή στούντιο.

Μεταπτυχιακό

Όσοι θέλουν, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα προηγούμενα, μπορούν να παρακολουθήσουν πρόσθετα και ένα ακόμα επίπεδο 100 ωρών για Ειδικότητες και Θεραπείες (γιόγκα εγκύων, παιδιών, για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας κ.λ.π.). 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013, 10:56 PM